Bisettelse

Som et alternativ til begravelse hvor kisten senkes ned i jorden på den tildelte gravplassen etter gravferdsseremonien, er det mange som velger en bisettelse. Ved bisettelse senkes ikke avdødes kiste i jorden etter seremonien, men kjøres i bårebil til krematoriet for kremasjon. På et senere tidspunkt, gjerne noen ukers tid, vil en urnenedsettelse finne sted.

Her kan du lese mer om hvilke tjenester Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr i anledning begravelser.

Lang erfaring med gravferder på Romerike

Medarbeiderne i Begravelsesbyrået Nilsen har lang erfaring med gravferder og gravferdsseremonier, inkludert bisettelser, på Romerike.

 

Vi er opptatt av at seremonien skal være en verdig avslutning på avdødes liv og at den gir de pårørende og etterlatte rom for refleksjon og ettertanke. En avskjedsseremoni i kirken kan derfor tilpasses både avdøde og pårørendes ønsker.

Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr

  • Et stort utvalg av blomsterdekorasjoner i vår blomsterkatalog
  • Varierte forslag til musikk som egner seg for alle gravferdsseremonier
  • Et stort utvalg av gravsteiner og -monumenter
  • Tradisjonelle og spesialbestilte kister og urner
  • Stilrene og personlige programhefter til seremonien
  • Forslag til salmer som egner seg i en kirkelig seremoni

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.