Arv og Skifte

I et arveoppgjør vil det være nødvendig for arvingene å ta stilling til hvilken skifteform de ønsker å benytte seg av. Det er mange forhold som legges til grunn for hvilken skifteform man bør velge. Søk råd i tingretten, før du tar stilling til hvilken skifteform dere bør benytte. - En formues-fullmakt gir rett til å få litt innsyn i boet, før skiftepapir sendes inn.

Skiftepapirer / informasjon

Det er viktig å være klar over at man ved å sende inn signerte skiftepapirer, overtar både arv og eventuell gjeld. Før papirene sendes inn, vil det derfor lønne seg å undersøke boets stilling og søke råd i tingretten, slik at man ikke setter seg selv i en økonomisk ugunstig situasjon.

Skiftepapirer og informasjon kan man finne ved å søke: domstol, arv og skifte. 

Frist for å velge skifteform og sende inn papir til skifterett er 60 dager. 

Mer informasjon blir utlevert i samtalen med byrå. 

Disponering av avdødes verdier

Ingen arving har rett til å disponere avdødes verdier uten at skifteretten har samtykket eller utstedt skifteattest. Ved tvil om hvorvidt det finnes et testamente, kan tingretten utstede en fullmakt, slik at man kan undersøke eventuell bankboks eller andre steder etter testamente. 

Tingretten har en landsdekkende oversikt over testamenter innlevert i landets tingretter, men har ingen plikt til uoppfordret å lete frem dette. Arvingene må selv be om at dette undersøkes.
 
 
Pårørende eller pårørendes advokat må gi beskjed om dødsfallet til forskjellige instanser. Det kan gjelde livsforsikring, leilighet, bank, låneinstanser, telefon, strøm, pensjonsordninger og medlemskap i foreninger.

Advokathjelp

Odal Begravelsesbyrå Nilsen samarbeider med advokat Ole-Sverre Midling-Hansen.

 

Det ytes 30 minutter gratis konsultasjon omkring arverett og andre spørsmål. Ved ønske eller behov for bistand ut over dette inngås egen avtale. 

 

Advokat Midling-Hansen kan bistå med bl.a.

-Gjennomføring av dødsboskifte(privat skifte).

-Råd og veiledning til selvskiftende arvinger.

-Biståenkeltarvinger ved evt. uenigheter og mistanker om ugyldig testamenter, ulovelige overføringer e.l.

-Bistå gjenlevende ektefelle med å vurdere om uskifte er hensiktmessig.

-Opprette testament i tråd med den enkeltes ønske.

-Råd og veiledning i forbindelse med vergemålsloven.

 

Midling-Hansen, mobil:+47 413 76 179, epost: post@midlinghansen.no.

Fysisk besøk kan tas imot på Årnes (Seterstøavegen 2H) eller Skarnes (Stasjonsvegen 16, Odal næringshage).

Se for øvrig www.advokat-omh.no

Nyttige adresser og telefonnummer i forbindelse

med skifteoppgjør

Romerike og Glåmdal tingrett

Postboks 393, 2001 Lillestrøm.
Tlf. 61992200 / Besøksadresse, Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm,

E-post : trog.skifte@domstol.no
(Tingrett for Glåmdal, Øvre og Nedre Romerike)

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg! Fyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.