Hvordan velge begravelsesbyrå

Når du skal velge begravelsesbyrå er det noen ting du bør tenke på for å sørge for at alt går som ønsket. Det finnes nettbyråer som tilbyr tjenester over hele landet, men det er viktig å se på lokale faktorer. Et begravelsesbyrå med lokal tilknytning har dermed en rekke fordeler som er verdt å notere seg.

Lokal tilknytning

Det er for mange naturlig å velge et begravelsesbyrå lokalt for den avdøde eller et sted i nærheten av familie. Dette kan være lurt blant annet fordi byrået har et nettverk av samarbeidspartnere de kan benytte seg av og som de personlig har god erfaring med. De vet ofte mer om passende lokaler for de forskjellige seremoniene man kan velge mellom.

Kirkelige fellesråd driver de fleste gravplasser i norske kommuner. Disse er tilgjengelige uten kostnad for dem som er bosatt i kommunen. Det er likevel ikke nødvendig å være medlem av Den norske kirke for å få gravplass. Uavhengig av tro eller livssyn er gravlundene i Norge tilgjengelige for alle. Det er imidlertid noen gravlunder med egne felt som er forbeholdt minoriteter fordi de oppfyller deres spesifikke behov. Det er fint å være knyttet til et lokalt begravelsesbyrå som har god kjennskap til de forskjellige gravlundene i nærområdet og som kan bistå med å møte spesielle ønsker.

Lokale møter

Når noen har gått bort setter de fleste pris på at alt som skal organiseres går som det skal, og at de har en lokal person å forholde seg til. Det er vanligst at folk tar kontakt via telefon for å finne ut litt mer, men våre planleggingsmøter er utført ansikt til ansikt.

Riktig kunnskap

Det er også viktig at begravelsesbyrået har tilstrekkelig kunnskap og de riktige sertifiseringene. Det er anbefalt å velge et byrå som har medlemskap i Virke slik at du kan være trygg på at gravferdskonsulentene i byrået har den kompetansen de skal.

Tilgjengelige priser

De fleste er opptatt av hva en begravelse vil koste, og det er lurt å velge et firma som har prisene sine lett tilgjengelige blant annet på sitt nettsted. Vi i begravelsesbyrå Nilsen er opptatt av å være transparente i alle ledd, og viser derfor priser i form av både priseksempler og en fullverdig prisliste i nedtrekksmenyen under priser. Det er viktig at du får full kontroll på hva som inngår i begravelsen og hva hver enkelt ting vil koste slik at prosessen blir så enkel som mulig.

nature, sunset, road-3348129.jpg

Slik kler du deg i en begravelse

Tradisjonelt sett har vi i Norge kledd oss i svart i en begravelse. Selv om det fremdeles er visse normer ...
Les mer →
cornflowers, sunset, mosquitoes-5352633.jpg

Hva er programmet i begravelser?

Programmet for en begravelse vil naturligvis variere på bakgrunn av hva slags religion eller livssyn man har, type seremoni, samt ...
Les mer →
plant, spring, flowers-1300809.jpg

Slik velger du blomster til begravelsen

Under planleggingsmøtet er én av tingene vi går igjennom hvilke blomster man kan velge til begravelsen. Det er vanlig å ...
Les mer →
hydrangea, flowers, white flowers-7450584.jpg

Hvordan planlegge en begravelse

Alle takler dødsfall på forskjellige måter, og ingen sorgprosesser er like. Det kan oppleves som overveldende å sette seg inn ...
Les mer →

Søknad om askespredning og utlevering av urne

Dersom man velger kremasjon kan man i stedet for bisettelse velge askespredning. Etter at askespredning ble lovlig i 1997, har ...
Les mer →
drop, splash, impact-2437729.jpg

Offentlige papirer og meldinger i forbindelse med dødsfall

Når noen går bort kontakter man begravelsesbyrået og holder et planleggingsmøte. Her vil vi ta for oss hva som er ...
Les mer →
waterdrop, water pearls, raindrop-862316.jpg

Hvorfor velge kremering

Mange velger bisettelse som et alternativ til begravelse hvor kisten senkes ned i jorden. Ved bisettelse senkes ikke avdødes kiste ...
Les mer →

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg!

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjeFyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.lpe deg!

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.