Hvorfor velge kremering

Mange velger bisettelse som et alternativ til begravelse hvor kisten senkes ned i jorden. Ved bisettelse senkes ikke avdødes kiste i jorden etter seremonien, men kjøres til kremasjon i en bårebil. Urnenedsettelsen vil finne sted på et senere tidspunkt.

Hva som skal skje etter et dødsfall er et personlig valg. Noen velger å skrive inn i testamentet at de ønsker å kremeres, mens andre lar det være opp til de pårørende. Det kan være mange årsaker til at man velger kremering, men som oftest er det tradisjoner knyttet til familie og sted som har innvirkning på dette valget. Dersom man ønsker å sette ned askeurne på et urnegravsted er det altså forutbestemt at det skal være bisettelse, men urne kan likevel nedsettes i kistegrav.

Fra seremoni til bisettelse av urne

I likhet med kistegravferd kreves det også for urnenedsettelse at seremonien holdes innen 10 virkedager. Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Ved kremasjon, derimot, skal gravlegging av urne skje senest 6 måneder etter dødsfallet. Urnen skal frem til bisettelsen oppbevares av krematoriet eller gravplassmyndigheten i kommunen der gravleggingen skal finne sted. Du kan lese mer om lovverket rundt urnenedsettelse her. I tillegg til personlige preferanser er det altså i tillegg noen praktiske forskjeller som man må ta stilling til i forbindelse med å velge mellom begravelse og bisettelse.

Urnegravferd finner som regel sted etter kremasjon, men dersom det er ønskelig er det likevel mulig å velge kremasjon før seremonien. Dette kalles da for en urneseremoni eller urnebegravelse og gravfølget kan følge urnen fra kirken og ut på gravstedet hvor den blir senket ned i jorden. Det er selvfølgelig også mulig å velge urne i forbindelse med en humanistisk begravelsesseremoni.

Kostnader knyttet til urnenedsettelse

De fleste kommuner dekker deler av kremasjonsavgiften, men det er ofte en egenandel på 750 kr. til 1500 kr. I noen kommuner dekkes ikke noe av kremasjonsavgiften og det kan da koste opp til 4.900 kr. Dersom man trenger offentlig støtte til begravelsen, vil vi hjelpe deg med søknad om støtte fra NAV. Gravferdsstøtten blir behovsprøvd, og kan dekke opptil 23.337,- av faktiske og nødvendige utgifter. I tillegg kan det søkes om båretransport når det er grunnlag for slik stønad. Dette gjelder da all transport for hele oppdraget fra henting av avdøde til utlevering av urne. Kostnad på transport er basert på distanse og at avdøde fraktes hjem til sin naturlige gravplass i hjemkommune. Det er ingen store forskjeller på kostnader ved kremasjon eller ved kistebegravelse. Kontakt oss gjerne for spørsmål angående behovsprøvd gravferdsstønad og båretransport.

Bisettelse av urne på Romerike

Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr alle former for både kistebegravelser og urnenedsettelser. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for at seremonier skal oppfylle både avdøde og de nære pårørende sine ønsker.

nature, sunset, road-3348129.jpg

Slik kler du deg i en begravelse

Tradisjonelt sett har vi i Norge kledd oss i svart i en begravelse. Selv om det fremdeles er visse normer ...
Les mer →
cornflowers, sunset, mosquitoes-5352633.jpg

Hva er programmet i begravelser?

Programmet for en begravelse vil naturligvis variere på bakgrunn av hva slags religion eller livssyn man har, type seremoni, samt ...
Les mer →
plant, spring, flowers-1300809.jpg

Slik velger du blomster til begravelsen

Under planleggingsmøtet er én av tingene vi går igjennom hvilke blomster man kan velge til begravelsen. Det er vanlig å ...
Les mer →
hydrangea, flowers, white flowers-7450584.jpg

Hvordan planlegge en begravelse

Alle takler dødsfall på forskjellige måter, og ingen sorgprosesser er like. Det kan oppleves som overveldende å sette seg inn ...
Les mer →

Søknad om askespredning og utlevering av urne

Dersom man velger kremasjon kan man i stedet for bisettelse velge askespredning. Etter at askespredning ble lovlig i 1997, har ...
Les mer →
drop, splash, impact-2437729.jpg

Offentlige papirer og meldinger i forbindelse med dødsfall

Når noen går bort kontakter man begravelsesbyrået og holder et planleggingsmøte. Her vil vi ta for oss hva som er ...
Les mer →
dandelion, flower, flying seed-6266231.jpg

Hvordan velge begravelsesbyrå

Når du skal velge begravelsesbyrå er det noen ting du bør tenke på for å sørge for at alt går ...
Les mer →

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg!

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjeFyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.lpe deg!

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.