Offentlige papirer og meldinger i forbindelse med dødsfall

Når noen går bort kontakter man begravelsesbyrået og holder et planleggingsmøte. Her vil vi ta for oss hva som er ønsket seremoniform, om man skal ha et gammelt eller nytt gravsted, og deretter bestille seremoni. I dette møtet vil vi også hjelpe deg å utforme en annonse som kommer på trykk i avis eller digitalt om det er ønskelig. Deretter tar vi for oss skiftepapirer.

Skiftepapirer til tingretten

I planleggingsmøtet gir vi deg informasjon om hvor du må melde fra om dødsfall. Vi vil gi deg veiledning på hva du må gjøre selv, og hva vi i begravelsesbyrå Nilsen kan gjøre for deg. Oppgaver som å si opp abonnement på mobil, husleie og forsikringer må familie eller de nærmeste pårørende selv ta seg av. Forsikringsbyråer krever imidlertid skifteattester for å gi tilgang til bank, forsikringer og eiendom. Disse får du fra tingretten etter å ha levert inn nødvendig dokumentasjon til dem. Dokumentasjonen må sendes til tingretten innen 8 uker etter dødsfall. Her kan du finne mer informasjon samt lenker til de viktigste skjemaene du trenger i forbindelse med et dødsfall.

Det er først etter seremonien har funnet sted at vi administrerer skiftepapirene. Disse skal til tingretten innen 8 uker etter dødsfall. Tingretten vil gi deg rettledning, blant annet om hvordan oppgjør for dødsbo best utføres. Dersom avdøde har en gjenlevende ektefelle eller samboer, kan de også sitte i utskiftet bo. Du kan lese mer om vilkår for arvinger her. Selv om ikke alle begravelsesbyrå melder inn dødsfall til NAV og folkeregisteret, er dette noe vi i begravelsesbyrå Nilsen tilbyr å gjøre for deg. Vi tilstreber å gjøre prosessen fra start til slutt så enkel som mulig for familie og pårørende.

Gravferdsstønad fra NAV

Vi kan søke gravferdsstønad fra NAV på vegne av pårørende. Dette inkluderer også båretransport, men egenandel kan forekomme. Her kan du lese mer om hva gravferdsstønaden omfatter. Man kan fra 1. januar 2019 støttes med opp til kr 23 990,- til å dekke de nødvendige utgiftene forbundet med begravelsen. Gravferdshjelpen er behovsprøvd og kommer an på avdødes formuesforhold. Alle har imidlertid rett til en kostnadsfri grav ifølge gravferdsloven. Dette er noe vi vil gå gjennom på gravferdsmøtet.

nature, sunset, road-3348129.jpg

Slik kler du deg i en begravelse

Tradisjonelt sett har vi i Norge kledd oss i svart i en begravelse. Selv om det fremdeles er visse normer ...
Les mer →
cornflowers, sunset, mosquitoes-5352633.jpg

Hva er programmet i begravelser?

Programmet for en begravelse vil naturligvis variere på bakgrunn av hva slags religion eller livssyn man har, type seremoni, samt ...
Les mer →
plant, spring, flowers-1300809.jpg

Slik velger du blomster til begravelsen

Under planleggingsmøtet er én av tingene vi går igjennom hvilke blomster man kan velge til begravelsen. Det er vanlig å ...
Les mer →
hydrangea, flowers, white flowers-7450584.jpg

Hvordan planlegge en begravelse

Alle takler dødsfall på forskjellige måter, og ingen sorgprosesser er like. Det kan oppleves som overveldende å sette seg inn ...
Les mer →

Søknad om askespredning og utlevering av urne

Dersom man velger kremasjon kan man i stedet for bisettelse velge askespredning. Etter at askespredning ble lovlig i 1997, har ...
Les mer →
waterdrop, water pearls, raindrop-862316.jpg

Hvorfor velge kremering

Mange velger bisettelse som et alternativ til begravelse hvor kisten senkes ned i jorden. Ved bisettelse senkes ikke avdødes kiste ...
Les mer →
dandelion, flower, flying seed-6266231.jpg

Hvordan velge begravelsesbyrå

Når du skal velge begravelsesbyrå er det noen ting du bør tenke på for å sørge for at alt går ...
Les mer →

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjelpe deg!

Om du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne direkte. Vi er her for å hjeFyll ut kontaktskjema og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig.lpe deg!

Bestill begravelse på nett

Her kan man enkelt gå inn for å se på mulige valg, varer og tjenester i forbindelse med begravelse eller bisettelse og få en oversikt over kostnader. Dette kan man gjøre uten innlogging og passord. Ønsker man å gå inn, gjøre valg for siden å komme tilbake og fortsette eller endre valg, må man logge inn i planleggeren og man er fortsatt anonym. Valgene en gjør kan sendes til byrået som forberedelse før et planleggingsmøte, eller kanskje man kun ønsker å gjøre seg kjent med muligheter og kostnader.

Ved bruk av planleggeren er man anonym, inntil man sender inn sine valg til byrået.